Zobacz prace w powiększeniu

Pięć Pokoleń

 

 

Tekst oraz zdjęcia Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

Wystawa familijna „V Pokoleń” grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r.

O artystycznych genach

            Bez oporów jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ojciec przekazuje tajniki swojego fachu. Weźmy np. znanego mistrza tapicerskiego Józefa Furmanika, który w 1950 r. uruchomił zakład, a dziś tę pracownię tapicerską przy ul. Brackiej 9 (i sklep z materiałami "Brokat") prowadzi jego córka Halina Furmanik-Wenzel wraz z mężem i synem. To jest oczywiste. Ale jak wyjaśnić fakt istnienia rodzin, w których przekazywane są geny odpowiedzialne za zdolności artystyczne? A niewątpliwie takie rodziny istnieją. Oto przykład jednej z nich. Różnorodność działań artystycznych poszczególnych osób tej familii może zadziwić. I tak Leon Kowalski uprawia malarstwo, Halina Kowalska-Kosteczka również malarstwo, Bogusław Maria Boba Colin - malarstwo, Bolesława Habdank-Wojewódzka - malarstwo i grafikę, Danuta Habdank-Wojewódzka - malarstwo i rzeźbę, Dariusz Wasina - grafikę, Bożena Boba-Dyga zajmuje się formami konceptualnymi, Klaudia Tesarczyk (Boba) - tkaniną artystyczną, Noemi Tallarino (Boba) uprawia malarstwo i grafikę, Maciej Boba - malarstwo i rysunek, Jędrzej Dyga - rysunek, Michał Boba - techniki mieszane a Zofia Boba projektuje i realizuje instalacje ubioru a także uprawia rysunek. A na tym nie kończą się ich talenty bowiem są wśród nich muzycy, śpiewacy, poeci.

            Co zdecydowało, że tak wszechstronnie utalentowana rodzina zebrała swoje prace w jednym miejscu, w krakowskim saloniku-mieszkaniu p. Stanisławy Motak-Hnatowicz i urządziła wernisaż, na który przybyli najmłodsi (kilka miesięcy) i najstarsi członkowie rodziny (96-letnia Danuta)? Tym powodem był jubileusz 45-lecia pracy twórczej  Bogusława Marii Boby. Artysta urodził się w 1947 r. Krakowie (tu w latach 1971-1975 działał w pracowni opraw scenograficznych w TVP Kraków pod kierunkiem głównego scenografa Henryka Ciosa), ale związany był przez lata z Rzeszowem (gdzie od 1976 do 1981 r. był głównym plastykiem miasta, tworząc i realizując program estetyzacji). Obecnie tworzy w Bielsku-Białej. Uprawia malarstwo sztalugowe, fresk wielkoformatowy, grafikę, scenografię, instalacje, projektowanie przestrzenne. Pisze różnorodne teksty literackie, wiersze i scenariusze. Ma na swoim koncie bogaty dorobek pracy dydaktycznej w Wojewódzkim Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży w Bielsku- Białej, przy którym powołał grupę artystyczną „Forma plus”. „W swojej twórczości permanentnie walczy o suwerenność ducha, godność człowieka i piękno formy” [cytat za: American Biographical Institute]. Wernisaż był okazją to jedynego w swoim rodzaju spotkania.